Saturday, January 20, 2007

Malam itu

Apukat rasa nano-nano
(02.10 dini hari - Jl. Pahlawan)